Nesouhlas obce

V soutěži "My třídíme nejlépe", kterou organizuje společnost EKOKOM a.s. a Středočeský kraj, je automaticky vyhodnocována každá obec zapojená do systému EKOKOM. Vyplněním tohoto formuláře vyjadřuje obec svůj nesouhlas s uvedením obce ve výsledkové listině soutěže za rok 2023.