Kritéria soutěže pro rok 2023

Do soutěže obcí pořádané Středočeským krajem a autorizovanou obalovou společností  EKO-KOM, a.s., budou stejně jako v minulých letech automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji, aktuálně je to 1 146 obcí. Tradičně budeme hodnotit výsledky obcí za 1. až 4. čtvrtletí daného roku. Slavnostní vyhlášení a ocenění budou předána v průběhu 1. pololetí letošního roku. 

Upravené velikostní kategorie
I nadále zůstávají čtyři velikostní kategorie, změní se ale rozpětí. V první kategorii tak změří své schopnosti obce do 299 obyvatel (dříve: do 499 obyvatel), ve druhé kategorii budou obce, které mají 300 až 999 obyvatel (dříve: 500 až 1 999 obyvatel), ve třetí kategorii se potkají obce od 1 000 do 2 999 obyvatel (dříve: 2 000 až 10 000 obyvatel). V největší kategorii pak budou obce                               od 3 000 obyvatel (dříve: od 10 000 obyvatel).

Hodnocení obcí probíhá zvlášť podle výše uvedených specifických velikostních kategorií. Počet obyvatel je stanoven dle údaje uvedeného Českým statistickým úřadem ke dni 1. 1. 2021. Výsledné body, které jednotlivé obce získají, jsou součtem bodů ze 7 dílčích soutěžních kategorií  (4 hlavní a 3 doplňkové). Podle počtu výsledných bodů za celé hodnotící období je stanoveno výsledné pořadí v souboru obcí.

1. Výtěžnost papíru
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, ale také ve sběrných dvorech, sběrných místech a výkupnách, zapojených do systému obce. Za každý 1 kilogram papíru na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím nádobového pytlového a individuálního sběru, získává obec 1,5 bodu. Za 1 kg papíru na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen zapojených do systému obce náleží obci 0,5 bodu (původně to byl 1 bod).

2. Výtěžnost plastu
Hodnotí se celková výtěžnost plastu, a to všemi způsoby sběry. Obec získává 0,8 bodu (původně to byl 1 bod) za každý 1 kg plastu na obyvatele a rok.

 3. Výtěžnost skla celkem
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsného a čirého), a to všemi způsoby sběru. Za každý 1 kilogram skla na obyvatele a rok získává obec 1,2 bodu.

 4. Výtěžnost kovů
Hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, ale i ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech sběru. Za každý 1 kilogram kovů na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím nádobového, pytlového a individuálního sběru získává obec 5 bodů. Za každý 1 kg kovů na obyvatele a rok sebraný ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech sběru (výkupna zapojená do systému obce, mobilní svoz, školní sběr) získává obec čtvrt bodu (dříve to bylo 1,5 bodu).

 

2. Doplňkové hodnocení

Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, zlepší si bodové skóre o další 2 body. 

A také za sběr papíru ostatními způsoby sběru získá obec 2 body.

V letošním roce zaniká bonus za dostupnost sběrné sítě, za který mohli obce získat 1 bod. 

Na 20 bonusových bodů si pak může přijít obec v případě, že dokáže omezit produkci směsného komunálního odpadu pod 200 kg na obyvatele a rok!

U všech komodit se zaokrouhlují body na 2 desetinná místa. V případě rovnosti bodů, rozhoduje vyšší nezaokrouhlená hodnota.

Čestný titul

Obec, která se umístí 2 roky po sobě na prvních třech příčkách, získává čestný titul "Třídič Středočeského kraje", ale následující 2 roky bude vyřazena z hodnocení. Šanci tak dostanou i další obce, které mohly být v "neporazitelností" nejlepších obcí demotivovány.

Do soutěže obcí My třídíme nejlépe, kterou pořádají Středočeský kraj a společnost EKO-KOM, budou stejně jako v minulých letech automaticky zapojeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji.