Krajská soutěž Středočeského kraje "My třídíme nejlépe" 2021 proběhne podle nových hodnotících kritérií           Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

třídění odpadu se stává běžnou součástí našeho života a ze statistik společnosti EKO-KOM vyplývá, že třídíme stále více. Zatímco například v roce 2016 Středočeši odevzdali celkem 65 166 tun tříděného odpadu, v roce 2020 to už bylo 92 694 tun vytříděných odpadů. Děkuji všem lidem, kteří třídí, a také všem obcím, které jsou do systému zapojené,"

Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v uplynulém roce, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování, a aby při vyhlašování výsledků nezažíval nikdo déjà vu, je zavedeno nově pravidlo dvakrát a dost.

Věříme, že díky těmto úpravám hodnotících kritérií bude soutěž obcí v třídění odpadu ještě napínavější a ještě atraktivnější. 


Mgr. Jana Skopalíková 
radní pro oblast životního prostředí a zemědělství


Slavnostní vyhlášení výsledků

 O místě, čase a datu budete informováni  během měcíce března


17 ročníků soutěže

"My třídíme nejlépe"

92 694 tun 

vytříděných odpadů

1 138 obcí

v systému Eko-Kom


Celkové výsledky aktuálního ročníku soutěže budou uveřejněny v průběhu měsíce března