Krajská soutěž Středočeského kraje "My třídíme nejlépe " 2023            


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 jsem ráda, že soutěž "My třídíme nejlépe" dospěla do svého    19. ročníku  a mohu tímto poblahopřát obcím, u kterých se snaha posledních let o zlepšování a optimalizaci systému sběru tříděných složek komunálních odpadů projevila v umístění mezi nejlepšími. Těm obcím, kterým ještě nějaký ten krok mezi nejlepší stále chybí přeji, ať se jejich píle promění  v příštím ročníku.

Hlavním kritériem v soutěži bylo opět množství vytříděného plastu, papíru, skla a kovů v kilogramech připadající na jednoho obyvatele. Plusové body pak soutěžící získávají za sběr nápojového kartonu, za sběr papíru ostatními způsoby sběru a každá obec, která sníží svoji produkci směsného komunálního odpadu pod 200 kg na obyvatele a rok získává 20 bonusových bodů.

Máme tu pro vás také jednu novinku, a tou je umístění prvních obcí v Síni slávy. Pokud se obec umístila v posledních dvou ročnících soutěže na prvních třech příčkách, po další dva roky získává čestný titul "Třídič Středočeského kraje", její výsledky se dále nehodnotí a je automaticky zařazena do Síně slávy. Věřím, že to bude motivací pro více obcí, které mohly být "neporazitelností" nejlepších demotivovány a současně oceníme i ty s dlouhodobě excelentními výsledky.

Děkuji všem lidem, kteří třídí, a také všem obcím, které jsou do systému zapojené. Má to smysl!

Mgr. Jana Skopalíková 
radní pro oblast životního prostředí a zemědělství


Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2023

19 ročníků 

"My třídíme nejlépe"

92 694 tun 

vytříděných odpadů

1 138 obcí

v systému Eko-Kom


Celkové výsledky aktuálního ročníku soutěže