Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

zahajujeme další ročník soutěže pro obce našeho Kraje “My třídíme nejlépe“, jež je součástí našeho projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.

Pravidla tohoto ročníku soutěže a jednotlivá kritéria hodnocení si prosím důkladně pročtěte v části Podmínky soutěže. I letos jsou oproti loňskému ročníku pozměněny tak, abychom zlepšili výsledky v oblasti, v níž z pohledu Kraje pociťujeme ještě jisté rezervy.

V sekci Výhry se můžete dozvědět, jaké ocenění lze v jednotlivých kategorií získat. A v části Slavnostní vyhlášení pak informaci o tom, kde a v jakém duchu proběhne slavnostní vyhlášení těch nejlepších obcí v každé kategorii.

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit na pořadatelskou agenturu Studio Monte a to prostřednictvím e-mailového formuláře v sekci Kontakt.

Přeji Vaší obci hodně úspěchů v soutěži a doufám, že právě Vaše obec letos dosáhne na některé z předních míst, či se stane našim prvním „Skokanem roku“.

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Princip hodnocení krajské soutěže

  Hodnotí se zvlášť obce podle specifických velikostních skupin.

  Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

  1. kategorie: do 499 obyvatel
  2. kategorie: 500 až 1999 obyvatel
  3. kategorie: 2000 až 10 000 obyvatel
  4. kategorie: nad 10 000 obyvatel

  Zvláštní kategorie - Skokan roku – cena Skupiny ČEZ


  • 1. Hlavní hodnocení
   (V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 1.1. „Výtěžnost papíru“
    Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.2. „Výtěžnost plastu“
    Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.3. „Výtěžnost skla celkem“
    Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré). Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

  • 2. Doplňkové hodnocení
   V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 2.1.„Sběr čirého skla“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body.
   • 2.2.„Sběr nápojového kartonu“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.
   • 2.3.„Sběr kovu“ – vykazované množství
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body.
   • 2.4.„Hustota sběrné sítě“
    Pokud měla obec v hodnoceném období maximální počet obyvatel na průměrné sběrné hnízdo méně nebo rovno 180 obyvatel, získá 2 body.
   • 2.5.„Účinnost tříděného sběru“
    Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru), pak získá 2 body.

  • 3. Skokan roku
   V rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2014 a 2015. V případě rovnosti bodů, o vítězi rozhodne celkové umístění v pořadí.

  • Způsob hodnocení
  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

  • Hodnotící období
  • Hodnoceno bude 4. čtvrtletí roku 2014 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2015. Tato data budou zpracována do tabulky a dále budou zpětně kontrolována pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s., .

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 15.12. 2015 v nových prostorách galerie Černá labuť,
Na Poříčí 25, Praha 1 a zúčastnily se všechny vítězné obce a města.
Večerem provázel moderátor Justin Svoboda a součástí bylo i baletní vystoupení.
Ještě jednou všem vítězům gratulujeme !!!


Pořadí obcí

Archiv

Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2014

Výhry

1. místo
peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

2. místo
peněžní dar v hodnotě 40 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

3. místo
peněžní dar v hodnotě 20 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy

KONTAKTY

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit e-mailem
na pořadatelskou agenturu Studio Monte.
info@studiomonte.cz

GALERIE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2015