Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

zahájili jsme již 12. ročník soutěže pro obce našeho Kraje “My třídíme nejlépe“, jež je součástí našeho projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.

I když jsou pravidla a podmínky tohoto ročníku totožná s tím předešlím, přesto si je prosím důkladně pročtěte v části Podmínky soutěže.

V sekci Výhry se můžete dozvědět, jaké ocenění lze v jednotlivých kategorií získat. A v části Slavnostní vyhlášení pak informaci o tom, kde a v jakém duchu proběhne slavnostní vyhlášení těch nejlepších obcí v každé kategorii i speciální kategorii „Skokan roku“ sponzorované skupinou ČEZ, a.s.

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit na pořadatelskou agenturu Studio Monte a to prostřednictvím e-mailového formuláře v sekci Kontakt.

Přeji Vaší obci hodně úspěchů v soutěži a doufám, že se právě se zástupci Vaší obce osobně setkám na slavnostním vyhlášení výsledků.

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Princip hodnocení krajské soutěže

  Hodnotí se zvlášť obce podle specifických velikostních skupin.

  Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

  1. kategorie: do 499 obyvatel
  2. kategorie: 500 až 1999 obyvatel
  3. kategorie: 2000 až 10 000 obyvatel
  4. kategorie: nad 10 000 obyvatel

  Zvláštní kategorie - Skokan roku – cena Skupiny ČEZ


  • 1. Hlavní hodnocení
   (V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 1.1. „Výtěžnost papíru“
    Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.2. „Výtěžnost plastu“
    Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.3. „Výtěžnost skla celkem“
    Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré). Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

  • 2. Doplňkové hodnocení
   V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 2.1.„Sběr čirého skla“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body.
   • 2.2.„Sběr nápojového kartonu“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.
   • 2.3.„Sběr kovu“ – vykazované množství
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body.
   • 2.4.„Hustota sběrné sítě“
    Pokud měla obec v hodnoceném období maximální počet obyvatel na průměrné sběrné hnízdo méně nebo rovno 180 obyvatel, získá 2 body.
   • 2.5.„Účinnost tříděného sběru“
    Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru), pak získá 2 body.

  • 3. Skokan roku
   V rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2015 a 2016. V případě rovnosti bodů, o vítězi rozhodne celkové umístění v pořadí.

  • Způsob hodnocení
  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

  • Hodnotící období
  • Hodnoceno bude 4. čtvrtletí roku 2015 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2016. Tato data budou zpracována do tabulky a dále budou zpětně kontrolována pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s., .

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 20.12.2016 v prostorách galerie kavárny Louvre na Národní třídě. Zástupce nejzodpovědněji třídících obcí a měst České republiky čekal na tomto večeru, které moderovala herečka Kateřina Lojdová, i kulturní program. Hvězdou slavnostního večera se pak stala mezinárodně uznávaná multižánrová zpěvačka sopranistka Markéta Mátlová.

Vítězové soutěžního klání převzali ceny z rukou RNDr. Ivo Šance,CSc., radního pro oblast životního prostředí a zemědělství, a RNDr. Martiny Vrbové, Ph.D., ředitelky oddělení rozvoje systému společnosti EKO-KOM, a. s.


Pořadí obcí

Archiv

Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2015
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2014

Výhry

1. místo
peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

2. místo
peněžní dar v hodnotě 40 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

3. místo
peněžní dar v hodnotě 20 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy

KONTAKTY

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit e-mailem
na pořadatelskou agenturu Studio Monte.
info@studiomonte.cz

GALERIE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2016